Tonga soa

Miarahaba anao tonga soa eto amin’ny tranokala www.hifi-madanet.org.

Ity tranokala ity dia natao ho fanomezana fahafaham-po ny hetahetanareo izay nanaraka fahizay ny www.madalight.net, sady ho fizarana koa ho anareo tonga mitsidika eto.

Ny antom-pisiany dia ny hampita sy hampahafantatra ny hafatry ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy izay « herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino » Rom.1:16. Hafatra natao ho an’ny olona tsirairay, ho an’ny mpiara-monina, ho an’ny firenena, ho an’izao tontolo izao, araka ny baiko nomen’ny Tompo manao hoe: « Mandeha any amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra » Mar.16:15.

Ny fenitra arahiny dia araka ny voasoratra hoe: « Mahalalà »sal.94:8a, « fa ny tany ho henika ny fahalalana ny Tompo, tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina » Isa.11:9.

Ny ezaka ilofosany dia ny hitondra fanilom-pahazavana eo amin’ny tany sy ny tontolo izay iantefany amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra velona sy mahery (Heb.4:12). « Fa, indro,ny haizina manarona ny tany sy ny haizim-pito manarona ny firenena » Isa.60:2.

Sehatra natao hifandraisana sy hifanakalozana ho fampandrosoana ny tenin’Andriamanitra ity tranokala ity, koa faly izahay manolotra izany, anefa koa handray ny soa sy tsara izay tianareo hifampizarana. Ankasitrahana sy isaorana mialoha izany.

Ho voninahitr’Andriamanitra ary ho Fiadanana ho an’ny olona ankasitrahany.

 Nota: Telo-polo taona lasa izay, ny 01 Aogositra 1987, no voatendrin’ny Tompo ny hanokanana ny Fikambanana HIFI nandritra ny Isan-taonan’ny Fifohazana tao Ankaramalaza. Ny nanombohana ny Asa Fitoriana ny Filazantsara an-Kira kosa dia tamin’ny Pentekosta taona 1972 tany Frantsa tamin’ny alalan’ny Tarika Bruno & Malala Rabarihoela.