Tonga soa

Finaritra ! Tonga soa eto amin’ny www.hifi-madanet.org

 

Ity tranon-kala ity dia natao hampita ny filazantsaran’i  Jesosy Kristy izay « herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra  mino » Rom.1 :16. Ary miaraka amin’izany ? dia sehatra misokatra natao hifandraisana sy hifanakalozana mba hampandroso ny fahalalana ny tenin’Andriamanitra  mitondra fahazavana sy fiainana ho an’izao tontolo izao.

Koa dia mandrosoa mandray ny sakafom-panahy mahasoa, ho hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anao (Oha.4 :22).