Tsara ny Tompo

Tanteraka ny Teny Fikasana
Hosana ho an’ny zanak’i Davida
Hosana ho an’ny zanak’i Davida