Dimanche de la Pentecôte 10-15 Juin 2019 “C’est la Pentecôte”

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche de la Pentecôte 10-15 Juin 2019 “C’est la Pentecôte” * Introduction: Jour de la Pentecôte: le moment de l’accomplissement de la promesse est venu. En effet, Jésus a dit: ”Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce … [Read more…]

Alahady Pentekosta I & II 10-15 Jona 2019 “Tonga ny Pentekosta”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady Pentekosta I & II 10-15 Jona 2019 “Tonga ny Pentekosta” * Fitarihan-kevitra: Andro Pentekosa: tonga ny fotoana ahatanterahan’ny teny fikasana nomen’ny Ray. Fa hoy Jesosy ”Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan’ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin’ny hery avy any amin’ny avo” Lio.24:49. … [Read more…]

Ny Fifohazana sy tsy Fifohazana

Maro ankehitriny ireo hetsika na hetsiketsika izay mitonona ho « Fifohazana » na « Fifohazam-panahy ».  Manoloana izany dia nampahafantarin’ny Fiangonana sy ireo RAR sy Komity tompon’andraikitry ny Fifohazana fa misy foto-piorenana mazava sady azo antoka ary tsy miova na azo ovàna ny Fifohazana. Ny tiana ambara eto dia misy tokoa mantsy ny atao hoe « Fifohana marina”, na “tena … [Read more…]

Alahady fiomanana ho amin’ny Pentekosta 03-08 Jona 2019 “Miomàna handray ny Fanahy Masina”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady fiomanana ho amin’ny Pentekosta 03-08 Jona 2019 “Miomàna handray ny Fanahy Masina” * Fitarihan-kevitra: Fanomezan’Andriamanitra sarobidy indrindra ny Fanahy Masina, dia ny Tompo eto amintsika (2 Kor.3:17) ary ato amintsika (Jao.14:17b). Ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny mino dia ny hanova azy ho zanak’Andriamanitra mandova ny fanjakany (Rom.8:17), … [Read more…]

Alahady V manaraka ny Paska 27 Mey – 01 Jona 2019 “Mahereza mivavaka”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Paska 27 Mey – 01 Jona 2019 “Mahereza mivavaka” * Ny hoe ”Mahereza mivavaka” dia midika hoe: ”Mazotoa, ary mitandrema tsy ho tra-pahalainana na fahakiviana, fa misikìna ka mivavaha”. Ny vavaka no nanovozan’ny mino sy ny olon’Andriamanitra rehetra ny heriny, ny fanavaozana ny sainy, ny … [Read more…]

Dimanche IV suivant Pâque 20-25 Mai 2019 “GLORIFIEZ DIEU”

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Chant & Evangile Dimanche IV suivant Pâque 20-25 Mai 2019 “GLORIFIEZ DIEU” * Introduction: ”Glorifiez Dieu” signifie Le louer, L’élever, et L”honorer. C’est un sain sacerdoce qu’Il a établi dans son royaume. Aussi la multitude des anges qui font face à Son trône chante:ainsi: ”A celui qui est assis sur le trône, … [Read more…]

Dimanche IV suivant Pâque 20-25 Mai 2019 “GLORIFIEZ DIEU”

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Chant & Evangile Dimanche IV suivant Pâque 20-25 Mai 2019 “GLORIFIEZ DIEU” * Introduction: ”Glorifiez Dieu” signifie Le louer, L’élever, et L”honorer. C’est un sain sacerdoce qu’Il a établi dans son royaume. Aussi la multitude des anges qui font face à Son trône chante:ainsi: ”A celui qui est assis sur le trône, … [Read more…]

Alahady IV manaraka ny Paska 20-25 Mey 2019 “Mankalazà an’Andriamanitra”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Paska 20-25 Mey 2019 “Mankalazà an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny ”Mankalazà an’Andriamanitra”, dia ny midera sy ny manandratra ary ny manome voninahitra Azy. Fanompoana masina notendren’’Andramanitra ao amin’ny fanjakany izany. Koa dia mankalaza Azy tsy mitsahatra ireo anjely marobe izay manatrika ny seza fiandrianan’ny voninahiny ka … [Read more…]