Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 25-30 Avrily 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 25-30 Avrily 2016 « Mankalazà an’Andriamanitra »   Fitarihan-kevitra: Mankalazà an’Andriamanitra fa Izy no mendrika ny handray ny haja sy ny voninahitra ambonin’ny anarana hafa rehetra amin’izao zavatra ary rehetra izao. Fa ambony ny Anarany ary lehibe ny Asany, ka iarahan’ireo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III aorian’ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III aorian’ny Paska Herinandro 8 – 23 Aprily 2016 “Ny Fanantenan’ny mino” Fitarihan-kevitra: Ny fanantenana dia endriky ny finoana indrindra, dia ny fahatokiana an’Andriamanitra sy ny fahatanterahan’ny teny izay lazainy (Lio.1:37). Tsy mba zavatra mahamenatra ny manana azy, eny, na dia atao ho toy ny fahadalana … [Read more…]

Die Woche vom 11. bis zum 16. April 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67Ha Gebetszelle am 2. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 11. bis zum 16. April 2016 « Der gute Hirte » * Allgemeine Einleitung: Wie die Schafe einen Hirten benötigen, um sie zu betreuen, braucht der Sünder den guten Hirten, den absolut Treuen und Gerechten (Apostelgeschichte 3:14). Wer den empfangen hat, darf … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 11-16 Avrily 2016 “Ny Mpiandry Tsara ” Fitarihan-kevitra: Toy ny ondry mila izay ho mpiandry azy, dia izany koa no ilan’ny olona mpanota Ilay Mpiandry Tsara, Mahatoky sy Marina indrindra. (Apok.3:14) Ho an’ireo izay efa nandray Azy, dia afaka miteny am-pahatokiana … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach Ostern.

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 1. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 04. bis zum 09. April 2016 * « Der siegreiche Zeuge«  Einleitung: Der siegreiche Zeuge ist der Gläubige, der seinen Glauben bezeugen kann, denn « unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat » (1.Johannes 5:4b). Der Herr etabliert und muntert seine … [Read more…]