Prayer’s communion, Sunday I after Easter Week from 24 to 29 April, 2017

FLM TOBY FANANTENANA Prayer’s communion, Sunday I after Easter Week from 24 to 29 April, 2017 “Christ, promise of redemption for the sinners” * Introduction: Since the sinners cannot save themselves, they are doomed to die and perish, being born under sin as descendants of sinners. The Apostle Paul said in this regard: “What a … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Paska I & II Herinandro 17-22 Avrily 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Paska I & II Herinandro 17-22 Avrily 2017 “ Kristy nitsangana tamin’ny maty ” * Fitarihan-kevitra: ”Kristy nitsangana tamin’ny maty” dia fanehoana ny voninahitr’Andriamanitra indrindra, dia ny fahefan’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra, na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana. Izany no nampiloa-bava izay nahalala Azy, tahaka an’i Davida izay niteny … [Read more…]

Gebetszelle am Sonntag des Palmenzweigs Die Woche vom 10 bis zum 15. April 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am Sonntag des Palmenzweigs Die Woche vom 10 bis zum 15. April 2017 « Der Christ-König bringt das Heil » * Einleitung: Jesus Christus ist wahrhaftig König, jedoch kam Er in der Gestalt von „dem Lamm, das akzeptierte, zu sterben“, damit das Heil für die Welt erfüllt wird. So bewahrheitete sich … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Sampan-drofia Herinandro 10-15 Avrily 2017 “Kristy Mpanjaka mitondra famonjena”

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Sampan-drofia Herinandro 10-15 Avrily 2017 “Kristy Mpanjaka mitondra famonjena” * Fitarihan-kevitra: Mpanjaka tokoa Jesosy Kristy, anefa dia tonga naka ny endriky ny ”Zanak’ondry nanaiky ho vonoina” mba hahatanteraka famonjena ho an’izao tontolo izao. Koa dia tanteraka ny tenin’i Jaona mpanao batisa raha nanondro Azy manao hoe: ”Indro ny … [Read more…]