Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska : Herinandro 02-07 Mey 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 02-07 Mey 2016 « Ny herin’ny Vavaka » Fitarihan-kevitra: Isan’ny toetra nahafantarana ireo mpaminany sy olon’Andriamanitra ny herin’ny Vavaka ataony. Anisan’izany i Elia araka ny voasoratra hoe : “Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny … [Read more…]

Gebetszelle nach dem Ostersonntag Die Woche vom 02. bis zum 08. May 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67Ha Gebetszelle nach dem Ostersonntag Die Woche vom 02. bis zum 08. May 2016 « Die Macht des Gebetes » * Einleitung: Eines der charakteristischen Merkmale von Propheten und Männern Gottes ist die Macht des Gebetes. Unter denen war Elia, wie es geschrieben steht: “Elia war ein schwacher Mensch wie wir; und … [Read more…]

Gebetszelle am 4. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 25. bis zum 30. April 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 4. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 25. bis zum 30. April 2016 * « Verherrlicht Gott » Einleitung: Verherrlicht Gott, weil Er Respekt und Ehre über jedem anderen Namen in der ganzen Kreatur verdient. Tatsächlich ist sein Name hoch und seine Werke groß, so dass die Engel und alle … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 25-30 Avrily 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 25-30 Avrily 2016 « Mankalazà an’Andriamanitra »   Fitarihan-kevitra: Mankalazà an’Andriamanitra fa Izy no mendrika ny handray ny haja sy ny voninahitra ambonin’ny anarana hafa rehetra amin’izao zavatra ary rehetra izao. Fa ambony ny Anarany ary lehibe ny Asany, ka iarahan’ireo … [Read more…]