Gebetszelle am Pfingstsonntag nach Ostern : Die Woche vom 16. bis zum 21. Mai 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am Pfingstsonntag nach Ostern Die Woche vom 16. bis zum 21. Mai 2016 « Empfangt den Heiligen Geist » Einleitung: Die Gabe des Heiligen Geistes von Gott ist ein Zeichen seiner betreuenden Liebe für sein Volk. Ähnlich verhält es sich mit dem, was Jesus sagte: „Ich bin der gute Hirte. Der … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Andro Pentekosta Alahady I & II : Herinandro 16-21 Mey 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Andro Pentekosta Alahady I & II Herinandro 16-21 Mey 2016 ”Raiso ny Fanahy Masina” * Fitarihan-kevitra: Ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina dia endriky ny fitiavany izay miahy ny olony. Izany dia toa an’i Jesosy izay niteny nanao hoe: ”Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara manolotra ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska : Herinandro 09-14 Mey 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 09-14 Mey 2016 « Ny Fanahy Masina tonga amintsika » * Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina tonga amintsika, dia satria Andriamanitra tsy mahafoy ny olony. Hoy i Jesosy raha nampionona ny mpianany: ”Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankatỳ aminareo Aho” Jao.14:18. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska : Herinandro 02-07 Mey 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 02-07 Mey 2016 « Ny herin’ny Vavaka » Fitarihan-kevitra: Isan’ny toetra nahafantarana ireo mpaminany sy olon’Andriamanitra ny herin’ny Vavaka ataony. Anisan’izany i Elia araka ny voasoratra hoe : “Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny … [Read more…]