Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 11-16 Avrily 2016 “Ny Mpiandry Tsara ” Fitarihan-kevitra: Toy ny ondry mila izay ho mpiandry azy, dia izany koa no ilan’ny olona mpanota Ilay Mpiandry Tsara, Mahatoky sy Marina indrindra. (Apok.3:14) Ho an’ireo izay efa nandray Azy, dia afaka miteny am-pahatokiana … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach Ostern.

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 1. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 04. bis zum 09. April 2016 * « Der siegreiche Zeuge«  Einleitung: Der siegreiche Zeuge ist der Gläubige, der seinen Glauben bezeugen kann, denn « unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat » (1.Johannes 5:4b). Der Herr etabliert und muntert seine … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska Herinandro 04-09 Avrily 2016 “Ny vavolombelona mandresy” * Fitarihan-kevitra : Ny ”vavolombelona mandresy” dia ny mino izay mahajoro amin’ny finoana, fa ”ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4b. Ny Tompo no manendry sy mampahery ny mpianany ho … [Read more…]

Die Woche vom 28. März bis zum 02. April 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67Ha Gebetszelle nach dem Ostersonntag Die Woche vom 28. März bis zum 02. April 2016 « Der bewundernswerte Knecht »   Einleitung: Die Ankunft von dem Messia, dem Knecht des ewigen Gottes, kündigte der Prophet Jesaja folgenderweise an: « Denn uns ist ein Kind geboren, … und Er heißt Wunder-Rat » Jesaja 9:5a. Bewunderungswürdig … [Read more…]

Herinandro 28 Marsa – 02 Avrily 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Paska Herinandro 28 Marsa – 02 Avrily 2016 “ Ilay Mpanompo Mahagaga ” Fitarihan-kevitra: Nanambara ny amin’ny fahatongavan’ny Mesia Mpanompon’i Jehovah ny mpaminany Isaia ka nanao hoe: ”Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; … ary ny anarany atao hoe Mahagaga” Isa.9:5a. Ny … [Read more…]