Fiombonam-bavaka Alahady III aorian’ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III aorian’ny Paska Herinandro 8 – 23 Aprily 2016 “Ny Fanantenan’ny mino” Fitarihan-kevitra: Ny fanantenana dia endriky ny finoana indrindra, dia ny fahatokiana an’Andriamanitra sy ny fahatanterahan’ny teny izay lazainy (Lio.1:37). Tsy mba zavatra mahamenatra ny manana azy, eny, na dia atao ho toy ny fahadalana … [Read more…]

Die Woche vom 11. bis zum 16. April 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67Ha Gebetszelle am 2. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 11. bis zum 16. April 2016 « Der gute Hirte » * Allgemeine Einleitung: Wie die Schafe einen Hirten benötigen, um sie zu betreuen, braucht der Sünder den guten Hirten, den absolut Treuen und Gerechten (Apostelgeschichte 3:14). Wer den empfangen hat, darf … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 11-16 Avrily 2016 “Ny Mpiandry Tsara ” Fitarihan-kevitra: Toy ny ondry mila izay ho mpiandry azy, dia izany koa no ilan’ny olona mpanota Ilay Mpiandry Tsara, Mahatoky sy Marina indrindra. (Apok.3:14) Ho an’ireo izay efa nandray Azy, dia afaka miteny am-pahatokiana … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach Ostern.

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 1. Sonntag nach Ostern. Die Woche vom 04. bis zum 09. April 2016 * « Der siegreiche Zeuge«  Einleitung: Der siegreiche Zeuge ist der Gläubige, der seinen Glauben bezeugen kann, denn « unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat » (1.Johannes 5:4b). Der Herr etabliert und muntert seine … [Read more…]