Bokikely (< 50 pejy)

 Ny toeram-pivarotana ny boky :

* Eto Antananarivo:

– Library Loterana, Antsahamanitra
– Select Hotel Analakely
– Esplanade Tsena Analakely
– Tsena Zina FJKM, totoho-bato Antaninarenina
– Promès Behoririka

* Ivelan’Antananarivo:

Filan-kevitra: tel. 032 80 538 62 / 034 86 328 30

Madagasikara sy ny faminaniana Boky Voalohany

Madagasikara sy faminaniana Boky I

Madagasikara sy ny faminaniana Boky Faharoa

Madagasikara sy faminaniana Boky II

Ny Hasin'ny firenena

Ny Hasin’ny firenena