Bokikely (< 50 pejy)

 

Ny toeram-pivarotana ny boky : Toby 238 FLM 67ha / Tranom-barotra ZINA Analakely / Radio Teny Fiainana Ambatovinaky.

Filan-kevitra : madanet@orange.mg / tél: 020 24 123 78

Madagasikara sy ny faminaniana Boky Voalohany

Madagasikara sy ny faminaniana Boky Voalohany

 

 

Madagasikara sy ny faminaniana Boky Faharoa

Madagasikara sy ny faminaniana Boky Faharoa

 

Ny Hasin'ny firenena

Ny Hasin’ny firenena