ANDRIAMANITRA TSY MAHAFOY NY FIRENENA

Fanontaniana tokoa ny hoe : Andriamanitra va efa nahafoy ny firenena ka nampilentika lalina azy toy izao ? Ny valiny : Andriamanitra tsy mahafoy ny firenena, na nanary azy, fa ny firenena no nahafoy Azy. Ary dia izany no mahatra-pahavoazana azy. Fa Andriamanitra dia efa nifidy ity firenena ity, – eny, na dia mety tsy … [Read more…]

HAFATRA HO AN’NY FIRENENA

HAFATRA HO AN’NY FIRENENA © D.Rabarihoela Bruno Andriamanitra tsy manary ny olony, indrindra ao anatin’ny fotoan-tsarotra izay lalovan’ny fireneny. Fa eo anivon’izany, dia mipetraka tokoa ny fanontanian’ny mpaminany Isaia fahizay manao hoe:“Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao ? Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao?” Isa.21:11. “Fa, indro, ny haizina manarona ny … [Read more…]

Ny teny fikasana momba an’i Madagasikara

D.Rabarihoela Bruno. I/ NY FOTOTRA IORENANA Manana fikasam-panavotana ho an’i Madagasikara ve Andriamanitra ary fanambarana momba izany? Eny. Izany no antony nanomezany teny fikasana ho azy. . Ny atao hoe « teny fikasana » dia tenin’Andriamanitra izay omeny mivantana sy manokana ho fanomezana toky ny amin’ny famonjena izay tiany ho tanterahina sy ny fahasoavana izay tiany omena … [Read more…]

Ny fitondrana sy ny fampiasana ny fahefana

Nosintonina avy amin’ny Boky « Ny asa faminaniana sy ny Fiainam-pirenena ary ny Fifohazam-panahy » nosoratan’i D.Rabarihoela Voalohany.   Satria mikasika ny asa faminaniana sy ny fiainam-pirenena no anton-dresaka, araka izay mety hanazavan’ny tenin’Andriamanitra azy sy araka izay hita tamin’ny alalan’ny Fifohazam-panahy teto Madagasikara, dia tsy ilaozan’izay ho tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana … [Read more…]