Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 23 – 28 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 23 – 28 Janoary 2017 “Ny Mesia, fanavotana ho an’ny mpanota ” * Fitarihan-kevitra: Ny fanavotana entin’ny Mesia dia ny famelan’keloka izay omen’Andriamanitra ny mpanota, ka hihavanany aminy sy hampandovany azy ny fanjakany ho fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy :”Ary izao no fiainana mandrakizay, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 16 – 21 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 16 – 21 Janoary 2017 “ Ny Mesia tonga hanompo ” * Fitarihan-kevitra: Ny Mesia no Iraka voahosotr’Andriamanitra mba hanao fanompoana mitondra fanavotana ho an’ny olona. Tanteraka taminy ny tenin’ny mpanao Salamo manao hoe: ”Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 09-14 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 09-14 Janoary 2017 “ Ny taona ankasitrahan’i Jehovah ” * Fitarihan-kevitra: Ny Taona Vaovao dia irariana ho taom-pahasoavana, ho taon-jina, ho taom-pahombiazana amin’ny antony sy lafimpiainan’ny olona rehetra. Kanefa tsy tanteraka izany raha tsy ao amin’Andriamanitra ary miaraka amin’i Jesosy. Fa “Raha tsy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017 ”Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Epifania, Taom-baovan’Andriamanira, satria ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Mesia, na Epifania, dia ny hitondra fanavaozana ho famonjena. Izany dia araka ny teny faminaniana izay nampilazaina an’Isaia mpaminany ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah manao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016 « Miatrika ny Taona Vaovao » Fitarihan-kevitra: Maro ny faniriantsika olombelona ho amin’ny Taona Vaovao. Izany dia azo fehezina amin’ny hoe ”fahasoavana, fitahiana, fahombiazana, fahasalamana”. Te-hahazo andro lava iainana va hianao? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa na iza na iza maniry fiainana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010 * « TONGA NY MESIA, MIPOSAKA NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA » Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: ”Ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena” Isa.60:2a. Tanteraka ara-bakiteny amin”ny tanintsika sy ny firenentsika, indrisy, izany teny izany. Saingy tsy resin’izany kosa … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016 “Matokia fa ho avy ny Mesia !” Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no hiandrandrana ny fiavian’ny Mesia Mpamonjy izao tontolo izao. Fa “ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1. Ary satria ny mino tsy mandeha amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016 “ Miomàna handray ny Mesia Mpanjaka ” Fitarihan-kevitra: Mpanjaka sady Mpamonjy ny Mesia ka mendrika ny hotolorana ny haja sy ny voninahitra, ary ny fitokisana sy ny fankatoavana Azy feno. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia ny Aminy:: ”Fa Zaza no teraka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016 “ Ho avy ny Mesia ” * Fitarihan-kevitra: Hoy avy ny Mesia, dia Ilay voahosotr’Andriamanitra hamonjy an’izao tontolo izao. Zava-dehibe andrandraina tokoa ny fahatongavan’ny Mesia, fa famonjena feno no entiny mba hahatanteraka ny tenin’i Isaia mpaminany ny amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016

  FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016 “ Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony ” * Fitarihan–kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony” dia antoka lehibe ho amin’ny famonjena sy ny fitahian’Andriamanitra mandrakizay. Fa tanin’ady no mbola itoerantsika araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Aty amin’izao tontolo … [Read more…]