Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016 « Andriamanitra tsy mahafoy ny olony  » * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, satria fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Mba hampitoetra ny firaisan’ny olony Aminy dia manao fanekena aminy Izy ka manao hoe: ”Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016 “Ny tokim-panavotana” * Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe ho antsika olona mpanota ny manana ny ”tokim-panavotana”. Io no antoka ny amin’ny fahafahana sy fiarovana amin’izay rehetra mety maningotra sy manohintohina ny aintsika: loza, tsy fisiana, antom-pahavoazana samihafa amin’izao fiainana izao. Fa ny lehibe … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016 “ Minoa ny Filazantsara ” * Fitarihan-kevitra: Ankalazaina ny Fetin’ny Filazantsara, dia Andriamanitra tonga eo amin’ny olona araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a. Fa amin’ny alalan’ny teniny no amangian’Andriamanitra ny olona, dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Oktobra 2016 “ Mahatoky Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Ny perikopa velarina amintsika ho amin’ity herinanadro ity dia fananterana ny perikopa izay nivoaka tamin’ny herinandro lasa manao hoe ”Andriamanitra, toky ho an’ny olony”. Toky ho an’ny olony tokoa Izy satria Mahatoky. Fa na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Oktobra 2016 “Andriamanitra, toky ho an’ny olony” Fitarihan-kevitra : Mila toky tokoa isika olombelona noho ny fahalementsika manoloana ny adim-piainana samihafa: ny hoavy tsy fantatsika, ny fahavalo manesy antsika, ny fahafatesana tsy haintsika hiodivirana. Fa « ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XX manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XX manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Oktobra 2016 “Andriamanitra mitady ny olona” * Fitarihan-kevitra: Lehibe tsy takatry ny saina ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona. Fa raha vao namorona azy Izy dia niteny nanao hoe: ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika” Gen.1:26, dia izy mitafy ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIX manaraka ny Trinite Herinandro 03 – 08 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIX manaraka ny Trinite Herinandro 03 – 08 Oktobra 2016 “ Andriamanitra mamela heloka ” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia mamela heloka mba tsy hahavery ny mpanota. Koa raha ny ota no efitra mampisaraka antsika Aminy (Isa.59:2), dia ny famelan-keloka kosa no entiny handrava izany ka hampihavanany indray antsika … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 26 Septambra – 01 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 26 Septambra – 01 Oktobra 2016 “ Velona amin’ny fitiavana ” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Velona amin’ny fitiavana” dia milaza fa fiainan’ny mino sady anton’ny ahavelomany ny fitiavana satria Andriamanitra Izay inoany sy ivelomany dia Fitiavana (1 Jao.4:16). Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy mba … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVII manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVII manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Septambra 2016 “Andriamanitra manome rariny ny olony” * Fitarihan-kevitra: Na dia mety ho mafy aza ny fitsapana sy fahoriana iaretan’ny olon’Andriamanitra noho ny fahamarinana, Andriamanitra dia tia rariny ka manome rariny ny olony, dia izay rehetra mandeha amin’ny lalan’Andriamanitra sy manao ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVI manaraka ny Trinite Herinandro 12-17 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVI manaraka ny Trinite Herinandro 12-17 Septambra 2016 “ Masina Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Masina Andriamanitra, eny, Masina indrindra araka ny fanambaran’ireo anjely izay nanotrona Azy ka nanandratra ny feony nanao hoe: ”Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra” Isa.6:3. Ny hafatra entin’ny … [Read more…]