Vatsim-panahy

Toriteny Fampianarana (40 mn)

Kristy fandresen'ny mino
Andriamanitra miahy ny ondriny
Andriamanitra anjara tsara indrindra
Miderà an'Andriamanitra
Andriamanitra Mpampihavana