Hira (an-tsary)Soleil de justice

Go down moses

Endrey ny fitiavan-dehibe

Tsy misy reharehako