Tononkalo

« AMPY HO ANAO NY FAHASOAVAKO »

 

Fifanomezan-tanana ho an’ny firenena

Sanatria tsy teny foana na kabary tsara lahatra
No ivelezana lamako mba hifanomezan-tanana,
Fa izay tsara sitrapo sy vonona hifahatra
No asaina hikaon-doha sy handala fihavanana.

Ny mpiray tanindrazana mikaika mafy ady
Dia miandry fanavotana hatry ny ela nandrandraina
Hanarenana ity tany miosina mandadilady,
Hanasitrana ny ratra, hampitsahatra taraina.

Fa tsy vola ampindramina, na ny fandrobana harena
Tsy fanahy lian-kanina resin’ny fitiavan-tena
Fa finiavana, fitiavana, ary koa fahendrena
Izay no fenitra ajoro hampitraka firenena !

D. Bruno Rabarihoela

NY « NOELY ANTENAINA » 2015
« Ho an’ny fo voasingo-tsilo, voasedran’ny herisetra
Mitoloko ao anaty lavareny tsy hisy fetra
No anoloranay indrindra ity Amboara hafa kely
Hatry ny ela nantenaina dia ny Antsan’ny Noely ».

D. Bruno Rabarihoela