Tononkalo

FISAORANAY ANAO

Fiarahabana no voaray
Feno tsiky sy fitiavana;
Sarobidy aminay

Avy taminao ry havana.
Koa ity tsingerin-taona
Telopolo nifanesy
Hamololona tsy ho foana,
Zava-tsoa hisesisesy.

Izao no teninay ambara
Faniriana avy ao am-po:
“Ny Hira sy Filazantsara
Aoka hitombo sy hamoa!
Hahasoa sy hahafinaritra
Hampifaly fo tokoa?
Fanomezan’Ansdriamanitra
Izay tsy hanam-paharoa”.

© D.Bruno Rabarihoela, HiFi.

Nota: Telo-polo taona lasa izay, ny 01 Aogositra 1987, no voatendrin’ny Tompo ny hanokanana ny Fikambanana HIFI nandritra ny Isan-taonan’ny Fifohazana tao Ankaramalaza. Ny nanombohana ny Asa Fitoriana ny Filazantsara an-Kira kosa dia tamin’ny Pentekosta taona 1972 tany Frantsa tamin’ny alalan’ny Tarika Bruno & Malala Rabarihoela.

 

« AMPY HO ANAO NY FAHASOAVAKO »

 

Fifanomezan-tanana ho an’ny firenena

Sanatria tsy teny foana na kabary tsara lahatra
No ivelezana lamako mba hifanomezan-tanana,
Fa izay tsara sitrapo sy vonona hifahatra
No asaina hikaon-doha sy handala fihavanana.

Ny mpiray tanindrazana mikaika mafy ady
Dia miandry fanavotana hatry ny ela nandrandraina
Hanarenana ity tany miosina mandadilady,
Hanasitrana ny ratra, hampitsahatra taraina.

Fa tsy vola ampindramina, na ny fandrobana harena
Tsy fanahy lian-kanina resin’ny fitiavan-tena
Fa finiavana, fitiavana, ary koa fahendrena
Izay no fenitra ajoro hampitraka firenena !

D. Bruno Rabarihoela

NY « NOELY ANTENAINA » 2015
« Ho an’ny fo voasingo-tsilo, voasedran’ny herisetra
Mitoloko ao anaty lavareny tsy hisy fetra
No anoloranay indrindra ity Amboara hafa kely
Hatry ny ela nantenaina dia ny Antsan’ny Noely ».

D. Bruno Rabarihoela