Tsara ny Tompo

JESOSY IRERY IHANY

« Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra Ary na dia hihetsika aza ny havoana, Tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, Ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, Hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao » Isa.54:10.

« Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin’i Jehovah, Ka dia ho be ny fiadanan’ny zanakao » Isa.54:13.

« Ny Fifidianan’Andriamanitra an’i Madagasikara »

2 Aogositra 1983 – 2 Aogositra 2023

Arahabaina tompoko tratra soa ny faha-40 taonan’ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava.