Perikopa HiFi – GESC Hira & FilazantsaraAlahady II manaraka ny Epifania, 21-27 Janoary 2024 “Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona” *

Ny hafatra: “Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona”, dia ny Mesia Izay voahosotr’Andriamanitra. Ny fahatongavany eo amin’ny olona dia tena famangian’Andriamanitra Izay naniraka azy, satria nataony ho vavolombelon’ny Anarany Izy. Araka izany, dia Izy no solontenan’Andriamanitra Izay mitondra nyteniny ary miteny amin’ny Anarany. Teny fampihavanana no entiny, dia ny tenin’Andriamanitra izay tsy mahafoy ny … [Read more…]