Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 06 – 11 Febroary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 06 – 11 Febroary 2017 “ Ny mino matoky an’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Toetra maha-mpino ny mino ny matoky an’Andriamanitra. Tsy ny “haben’ny finoana” anefa no voalohan-daharana amin’Andriamanitra, fa ny fahamarinany. Fa hoy ny Tompo: “Raha manana finoana na dia hoatra ny voan-tsinapy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 30 Janoary – 04 Febroary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 30 Janoary – 04 Febroary 2017 “ Ny mino mahery amin’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Ilain’ny olon’Andriamanitra indrindra ny hampaheriziny mba hahajoroany amin’ny finoana ka hanatanterahany ny sitrapon’Andriamanitra sy ny asany. Ny fototra iorenan’ny heriny dia ny firaisany amin’i Jesosy. Fa hoy Jesosy: ”Izaho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 23 – 28 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 23 – 28 Janoary 2017 “Ny Mesia, fanavotana ho an’ny mpanota ” * Fitarihan-kevitra: Ny fanavotana entin’ny Mesia dia ny famelan’keloka izay omen’Andriamanitra ny mpanota, ka hihavanany aminy sy hampandovany azy ny fanjakany ho fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy :”Ary izao no fiainana mandrakizay, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 16 – 21 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 16 – 21 Janoary 2017 “ Ny Mesia tonga hanompo ” * Fitarihan-kevitra: Ny Mesia no Iraka voahosotr’Andriamanitra mba hanao fanompoana mitondra fanavotana ho an’ny olona. Tanteraka taminy ny tenin’ny mpanao Salamo manao hoe: ”Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 09-14 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 09-14 Janoary 2017 “ Ny taona ankasitrahan’i Jehovah ” * Fitarihan-kevitra: Ny Taona Vaovao dia irariana ho taom-pahasoavana, ho taon-jina, ho taom-pahombiazana amin’ny antony sy lafimpiainan’ny olona rehetra. Kanefa tsy tanteraka izany raha tsy ao amin’Andriamanitra ary miaraka amin’i Jesosy. Fa “Raha tsy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017 ”Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Epifania, Taom-baovan’Andriamanira, satria ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Mesia, na Epifania, dia ny hitondra fanavaozana ho famonjena. Izany dia araka ny teny faminaniana izay nampilazaina an’Isaia mpaminany ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah manao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no … [Read more…]