CD Solika Fitaiza

Solika Fitaiza I

Solika Fitaiza I

 

Solika Fitaiza II

Solika Fitaiza II

Ny toeram-pivarotana : Toby 238 FLM 67ha / Tranom-barotra ZINA Analakely / Promès Behoririka / Radio Teny Fiainana Ambatovinaky.

Filan-kevitra : madanet@orange.mg / tél: 020 24 123 78