Vatsim-panahy

Toriteny Fampianarana (40 mn)

Andriamanitra manasa ny olona
Andriamanitra manasa ny olona
Andriamanitra Trinite
Andriamanitra Trinite
Mianara fahendrena
Mianara fahendrena
FALY MIARAHABA ANAO RY NENY
FALY MIARAHABA ANAO RY NENY

Andriamanitra manavao
Andriamanitra manavao
Pentekosta raiso ny Fanahy Masina
Pentekosta raiso ny Fanahy Masina
Kristy fandresen'ny mino
Andriamanitra miahy ny ondriny
Andriamanitra anjara tsara indrindra
Miderà an'Andriamanitra
Andriamanitra Mpampihavana