Solika Fitaiza

« AELEZO NY TENIN’ANDRIAMANITRA, FAHAZAVANA HO AN’IZAO  TONTOLO IZAO »

« Ny Tenin’Andriamanitra Solika Fitaiza » (12-15 mn)

Fandaharana azo arahina ao RADIO TENY FIAINANA 91.2 mgh : Talata/ Alakamisy/ Sabotsy @ 1 ora antoandro/ Alahady @ 6:10 ora hariva

Ny fandaharan’ny Radio Teny Fiainana dia azo henoina mivantana ao amin’ny www.vezivezy.com.