Mama Nenilava

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

« Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena »

Mama Nenilava

Mama Volahavana Germaine Nenilava

BIBLIOGRAFIA MOMBA AN’I MAMA VOLAHAVANA GERMAINE NENILAVA

22 Janoary 2018 : Fahatsiaroava ny faha-20 taona nahalasanan’i Mama Nenilava ho any amin’ny Tompo mandrakizay.

Hafatra napetrak’i Mama Nenilava ary nanteriny hatrany fony fahavelony ny hoe “Aza adino i Mama”, “Aza avelanareo ho faty ny fahatsiarovana ahy”.

Ho amin’izany dia namporisika izay akaiky azy izy mba hirakitra an-tsoratra sy hamoaka boky ny momba azy sy ny asa nampanaovin’ny Tompo azy, mba ho fantatry ny taranaka sy ny firenena ny asan’Andriamanitra tamin’ny alalany, satria nataon’Andriamanitra ho azy ireo izany, araka ny tenin’ny mpanompon’Andriamanitra rahateo.

Ho amin’izany no anoloranay etoana ny Bibliografia izay voarambin’ny tanana, saiky nosoratana amin’ny teny malagasy avokoa, fa efa misy ny sasany efa vita dika amin’ny teny frantsay sy anglisy. Ireto boky voalaza eto dia azo anontaniana mivantana amin’izay nanoratra azy.

Mirary fahasoavana ho anao izay mikatsaka azy ireo, fa hoy Jesosy: “Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no hovokisana” Mat.5:6.

Ny mpanolotra: D.Rabarihoela Bruno,
Mpikaroka-Mpampianatra.
Mpiandraikitra ny Asa Firaketana teo amin’i Mama Volahavana Germaine Nenilava hatry ny taona 1974 no ho mankaty.
Adiresy: Facebook Hi Fi / Facebook GESC Mada

BIBLIOGRAFIA MOMBA AN’I MAMA VOLAHAVANA GERMAINE NENILAVA

Nalaina avy tamin’ny Boky “Asa faminaniana sy Fiainam-pirenena ary Fifohazam-panahy eto Madagasikara Boky I – D.Rabarihoela Bruno. 375pp, 2014.

1. NY TANTARANY, NY FIAINANY, NY ASANY

PITAKA Daniel, « Ny asa fanasoavana nataon’i Mama Volahavana Germaine Nenilava », Mémoire de Licence en Théologie, SALT Ivory, Fianarantsoa, Jolay 1998.

RABARIHOELA Bruno, “Ny teny fampiorenana ny asan’i Mama Volahavana Germaine Nenilava: Isaia toko faha-54”, Lahateny Famelabelarana, Isan-taonan’ny Fifohazana FLM Toby Fanantenana 67 Ha, Oktobra 2006.

RABARIHOELA Bruno, ”Asa faminaniana sy fiainam-pirenena ary Fifohazam-panahy eto Madagasikara – Toerana sy andraikitr’i Mama Volahavana Germaine Nenilava” Boky voalohany, 375 pp, jolay 2014; [Boky faharoa an-dalam-pivoahana]

RABARIHOELA Bruno, « L’Oeuvre de Volahavana Germaine Nenilava et ses services rendus à la Nation Malagasy », Archives, Antananarivo, 1997.

RABARIHOELA Bruno, « Mama Nenilava sy ny taranaka », Lahateny Toby Ambohibao Antananarivo, Febroary 1998.

RABARIHOELA Bruno, « Ny toeran’ny fampianarana sy ny fahatsiarovana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava », Lahateny nandritra ny Isan-taona Toby FLM Ambohimiadana Fitiavana, Jona 2000.

RABARIHOELA Bruno, « Mama Nenilava, Sombin-tantara mikasika ny fiantsoana azy, ny fiomanany, ny fahalasanany » in « Mari-pahatsiarovana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava », Ankaramalaza, Janoary 1998.

RABARIHOELA Bruno, “Ny Vavaka sy ny Tenin’Andriamanitra teo amin’i Mama Nenilava”, “Hazòny ny Fampianarana”, Lahateny natao nandritra ny Isan-taonan’ny Fifohazana Toby Fanantenana 238 – 67 ha. Oktobra 2007. Edisiona Vaovao, Mey 2013.

RABARIHOELA Bruno, « Mama Nenilava, mpanompo sy vavolombelon’ny fahamarinana” Fankalazana ny Isan-taonan’ny Fifohazana faha-73 Tobilehibe Ankaramalaza 26 Jolay-02 Aogositra 2014, Edisiona Hira & Filazantsara.

RABARIHOELA Bruno, « Ny Mpiandry mahatoky tarafina amin’ny fiainan’i Mama Volahavan Germaine Nenilava” Famelabelarana natao nandritra ny Fankalazana ny Isan-taonan’ny Fifohazana Toby Betesda Ambohibao faha-28, Novambra 2014. Edisiona Hira & Filazantsara.

RAKOTOMALALA, Filoham-boninahitra SPAM – FLM, « Lafin-javatra vitsivitsy momba ny mpanompon’Andriamanitra Volahavana Germaine na Nenilava », Edisiona Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1999.

RAMAMPIANDRA Solonjatovo Augustin, « Nenilava Volahavana Germaine », TPFLM, Antananarivo, Jolay 1986.

RANDRIAMALALA Augustin, « Mama Volahavana Germaine Nenilava », Tantaran’ny Fifohazana Tobilehibe Ankaramalaza, lahatsoratra aroso ho amin’ny « Baccalauréat en Théologie », SALT, Ivory Fianarantsoa.

RANDRIANARIVELO Joseph, « The Revival Movement in Ankara-malaza under the leadership both the priestess and prophetess Nenilava, from 1941 to 1998. Its rise and its relation to the Malagasy Lutheran Church ». Master of Philosophy, School of Mission and Theology, 2000.

RASOLONDRAIBE Péri, « Healing ministry in Madagascar », Word & World: Theology for Christian Ministry 9, no. 4, 344-350.

RAZANAMIADANA, “Ny dia niarahako tamin’i Mama Volahavana Germaine Nenilava », Raki-tsoratra notsongaina, Tobilehibe Ankaramalaza. Jolay 2000. 108 pejy. Mpanatontosa: Rabarihoela Bruno.

WORLD CHRISTIAN ENCYCLOPEDIA, « Revivalist Prophetess Nenilava », 1982.

2. NY FANEHOAM-PANOKANANA AZY

RABARIHOELA Bruno, “Ny fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava, Raiamandreny Tobilehibe Ankaramalaza: Ny teny fito fanendrena ny asa, jona 1974”. 650 pp, Toby Ankaramalaza Aogositra 1998. [Fanontana faharoa, fanamarinana sy fampitomboana].

RABARIHOELA Bruno, “Ny Fanamiana Masina – Ny asa sy ny mpiasa”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.

RABARIHOELA Bruno, “Manoloana ny asa Fanehoam-panokanana”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.

RABARIHOELA Bruno, “Tantara – Ny famangian’ny Ampanjaka sy ny Fianakaviam-be”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.

RABARIHOELA Bruno, “Tantara sy fijoroana ho vavolombelona”, Edisiona Fampielezana Literatiora Loterana, Jobily faha-50 taonan’ny Tobilehibe Ankaramalaza, 1991.

RABARIHOELA Bruno, “Mama Nenilava sy ny taranaka”, Lahateny Toby Ambohibao, Febroary 1998.

RABARIHOELA Bruno, “Tantaran’ny Fanehoam-panokanana – Ny Tenin’Andriamanitra fanorenana ny asa”, in “Tantaran’i Mama Volahavana Germaine Nenilava – Boky santatra”, Antananarivo, 1997, 137 pejy.

RABARIHOELA Bruno, “Ny Fanehoam-panokanana: Famintinan-kevitra fototra”, Raki-tsoratra, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, 22 Aogositra 2003.

RABARIHOELA Bruno, “Ny Fanehoam-panokanana sy ny teny fikasana ary ny fiainam-pirenena”, Lahateny famelabelarana, Isan-taona Tobilehibe Ankaramalaza 01 Aogositra 2003.

RABARIHOELA Bruno, “Ny fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava: Ny fanorenana, ny tantara, ny hafatra”, Lahateny famelabelarana, Fankalazana ny faha-30 taonan’ny Fanehoam-panokanana, Isan-taona Tobilehibe Ankaramalaza 01 Aogositra 2013. Edisiona Hira & Filazantsara.

RABEMANANTSOA Noël, RAKOTO Endor Modeste, RAKOTOARIVONY Stephenson, RASOLONDRAIBE Péri, “Fanokanana, Toby Ankaramalaza, Ny 02 Aogositra 1983”, TPFLM, Antananarivo, 1983.

RAKOTOARIVONY Stephenson, “Ny Tenin’ny Vavolombelona”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.

RANDRIAMITANDRINA Jean Claude, “Ny Tenin’ny Vavolom-belona”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.

RASOLONDRAIBE Péri, Dr, “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava” – Lahateny Famelabelarana, Fankalazana ny faha-50 taona Tobilehibe Ankaramalaza, Isan-taona Toby Ambohibao Novambra 1991

RAZANAMIADANA, “Ny Tenin’ny Vavolombelona”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.

RAZAFINDRAVOLA Jeanne, “Ny Tenin’ny Vavolombelona”, in “Ny Fanehoam-panokanana an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava”, Firaketana Tobilehibe Ankaramalaza, Aogositra 1998.