Mama Nenilava hira sy toriteny

MAMA NENILAVA (feo) : Hira sy toriteny (1976) –1/2
MAMA NENILAVA (feo) : Hira sy tantara (1979) – 2/2
MAMA NENILAVA (feo) – He Jehovah no Mpiandry ahy – FFPM 548
MAMA NENILAVA (feo) – Izaho nentina nanatrika – FFPM 293-294
MAMA NENILAVA (feo) – O mamiratra fatratra ery – FFPM 672