Tononkalo

Antsan'ny Paska
Antsan’ny Paska

FA ANGAHA …. ?

Amin’ny androm-pahoriana izay sedrain’ny firenena.

1.
Fa angaha voaozon-doza tsy hahita fiadanana,
Ity tany, firenena, ampahantraina mba tsy hanana,
Isan’andro vaky izao no zoin’ny fahoriana,
Ka hanjary tany lao hisotroana izay tsy tiana?

2.
Fa angaha tsy manam-bava ka tsy afaka hivolana,
No botrina lalandava sy vesarana amin’ny olana,
Toy ny olona kamboty izay ariana an-tany foana,
Tsy mba afaka miangoty fa avela ho faty noana?

3.
Fa angaha tsy manan-jo ka tsy ho afaka hisafidy
Afa-tsy ny harary fo, koa dia ny hafa no handidy,
Toy ny biby voabaiko izay mifori-drambo lava
Raha mamindra tsy milaiko, ary atampina ny vava?

4.
Fa angaha ity Gasikara dia tsy an’ny Malagasy
Ka ny mpikarama an’ady no avela eo hilasy?
Hampitahotra vahoaka ary koa hampihorohoro,
Ka ny basy no hapoaka handavoana izay mijoro?

5.
Fa angaha hodian-tsy hita ny fijerin’Andriamanitra
No dia sahisahy foana hanao vava sy handranitra
Adilahy, fitiavan-tena, herisetra sesilany
Handrobana firenena, hanjakana amin’ny tany?

6.
Fa angaha dia hay totofana ny hambom-pon’ny firenena,
Fa vainafo tsy hay rakofana, na indrindra koa fefena,
Tsy voasakana barazy na voafehy miaramila
Ka izay mandrafy azy ho forehitra, ho kila!

7.
Fa angaha dia tsy misaina ka manao izay tian-katao,
Dia ny handatsaka ny aina hatry ny ela, lava izao?
Misy fetra ny fotoana: izay no aoka ho tsarovana,
Tsy ampoizina fidona, mafy indrindra, tsy hivalozana!

© D.Rabarihoela Bruno.
12 Avrily 2002 / 22 Avrily 2018.

FISAORANAY ANAO

Fiarahabana no voaray
Feno tsiky sy fitiavana;
Sarobidy aminay

Avy taminao ry havana.
Koa ity tsingerin-taona
Telopolo nifanesy
Hamololona tsy ho foana,
Zava-tsoa hisesisesy.

Izao no teninay ambara
Faniriana avy ao am-po:
“Ny Hira sy Filazantsara
Aoka hitombo sy hamoa!
Hahasoa sy hahafinaritra
Hampifaly fo tokoa?
Fanomezan’Ansdriamanitra
Izay tsy hanam-paharoa”.

© D.Bruno Rabarihoela, HiFi.

Nota: Telo-polo taona lasa izay, ny 01 Aogositra 1987, no voatendrin’ny Tompo ny hanokanana ny Fikambanana HIFI nandritra ny Isan-taonan’ny Fifohazana tao Ankaramalaza. Ny nanombohana ny Asa Fitoriana ny Filazantsara an-Kira kosa dia tamin’ny Pentekosta taona 1972 tany Frantsa tamin’ny alalan’ny Tarika Bruno & Malala Rabarihoela.

 

« AMPY HO ANAO NY FAHASOAVAKO »

 

Fifanomezan-tanana ho an’ny firenena

Sanatria tsy teny foana na kabary tsara lahatra
No ivelezana lamako mba hifanomezan-tanana,
Fa izay tsara sitrapo sy vonona hifahatra
No asaina hikaon-doha sy handala fihavanana.

Ny mpiray tanindrazana mikaika mafy ady
Dia miandry fanavotana hatry ny ela nandrandraina
Hanarenana ity tany miosina mandadilady,
Hanasitrana ny ratra, hampitsahatra taraina.

Fa tsy vola ampindramina, na ny fandrobana harena
Tsy fanahy lian-kanina resin’ny fitiavan-tena
Fa finiavana, fitiavana, ary koa fahendrena
Izay no fenitra ajoro hampitraka firenena !

D. Bruno Rabarihoela

NY « NOELY ANTENAINA » 2015
« Ho an’ny fo voasingo-tsilo, voasedran’ny herisetra
Mitoloko ao anaty lavareny tsy hisy fetra
No anoloranay indrindra ity Amboara hafa kely
Hatry ny ela nantenaina dia ny Antsan’ny Noely ».

D. Bruno Rabarihoela

VERSION 13.04.17
© Additif & Paroles malagasy DRB OMDA 4378

« Vers Jésus lève les yeux »

Vers Jésus lève les yeux,
Contemple Son visage merveilleux
Et les choses de la terre pâliront peu à peu,
Si tu lèves vers Jésus les yeux.

1/ Christ est pour moi un Sauveur admirable,
Un Conseiller, un Ami merveilleux,
Non rien n’est grand, non rien n’est comparable
Ni sur la terre, ni là_haut dans lex cieux.

2/ Christ est pour moi le Vrai Ami qui aime
Le Compagnon de mes jours malheureux ;
Il  prit sur Lui mes fardeaux et mes peines,
En me donnant un cœur gai et joyeux.

“Andrandrao ny lohanareo”

Andrandrao ny lohanareo
Ka Jesosy ihany  no jereo,
Dia hisava lalandava ranomaso toreo
O! Jesosy ihany  no jereo.

1/ Kristy ho ahy, Sakaiza mahagaga
Mpanolo-tsaina mahafinaritra
Ts’hisylehibe na koa tompom-daka
Ety an-tany, any an-danitra. DC

Mozika    –

2/ Kristy ho ahy, Sakaiza tsy mandao
Mpanohana ahy amin’ny sarotra
Fitiavany mitoetra hatrizao,
Mahery sy mandresy tahotra.

Andrandrao ny lohanareo
Ka Jesosy ihany no jereo,
Izy miantso tsy mangina, manatona: Avia!
Teniny tsy miova: Izy tia.