Tsara ny midera ny Tompo

« AELEZO NY FILAZANTSARA AMIN’NY HIRA »

Fandaharana : « Tsara ny midera ny Tompo » atolotry  « Hira sy Filazantsara ».