Tsara ny midera ny Tompo

« AELEZO NY FILAZANTSARA AMIN’NY HIRA »

Fandaharana : « Tsara ny midera ny Tompo » atolotry  « Hira sy Filazantsara ».

 Mandeha ao amin’i Radio Teny Fiainana 91.2mgh, Alarobia 10.45 H, Zoma  20.35 H.

Ary koa amin’ny site web www.vezivezy.com.